Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie kolejną edycją konkursu plastycznego. Zgodnie z regulaminem, jury przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Nagrody główne zostały przyznane: Filipowi Nowackiemu – Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu Alkowi Grabowskiemu – Zespół Szkół nr 10 we Wrocławiu Adrianie Budnik – Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu Osoby wyróżnione: Maja Kalista –…

Share

Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty na poziomie ponadpodstawowym (Warszawa)

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt i warsztatach metodycznych na poziomie ponadpodstawowym, które odbędą się dnia 17.03.2017 r. w Warszawie (na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786), w godzinach 9.30-14.30. W wydarzeniu mogą wziąć udział nauczyciele, myśliwi, edukatorzy ekologiczni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Udział jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie…

Share