Wybór oferty

W związku z realizacją Projektu ”Wizyty studyjnej w Parku Narodowym Dovrefjell-Sunndalsfjella w Norwegii” w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów prezentujemy zestawienie złożonych ofert na Całościową organizację wizyty studyjnej  pracowników w Parku Narodowym Dovrefjell-Sunndalsfjella w Norwegii Do usługobiorcy w terminie składania ofert wpłynęły następujące…

Share

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Wszelkie zapytania ofertowe realizowane w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” prowadzone są w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29…

Share