Konflikt w mieście?

Miasta rozrastając się, zajmują coraz więcej terenu, który dotychczas zajmowały lasy i pola. Coraz więcej terenu odbierane jest tym samym zwierzętom. Ludzie coraz częściej znajdują się na obszarach, dotychczas odwiedzanych sporadycznie. Sprawia to, że zwierzęta, poszukując nowych miejsc bytowania, pojawiają się w miastach. Zarówno sporadyczne, jak i bardziej regularne wizyty, powodują różnego rodzaju problemy, począwszy…

Share

Ekonomiczna wartość ekosystemów

Ekosystem, według Encyklopedii PWN, to „złożony układ ekologiczny powtarzalny w tym samym typie środowiska tworzącym warunki bytowania organizmów (biotop), zasiedlony przez zbiór powiązanych ze sobą gatunków tworzących biocenozę”. W każdym ekosystemie zachodzi przepływ energii i obieg materii przez trzy podstawowe grupy organizmów – producentów, konsumentów i reducentów. Aby móc policzyć, ile warty jest ekosystem, dobrze…

Share