Debata nt. żubrów trwa…

Publikujemy  pismo prof. Wandy Olech – prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, skierowane do Redakcji Gazety Wyborczej, a będące uzupełnieniem do wypowiedzi Pana Adama Wajraka, która ukazała się 3 stycznia br. na łamach Gazety Wyborczej.

Pismo zostało przekazane także do wiadomości: Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Agencji Prasowej, Greenpeace oraz WWF.

Share