Konflikt w mieście?

Miasta rozrastając się, zajmują coraz więcej terenu, który dotychczas zajmowały lasy i pola. Coraz więcej terenu odbierane jest tym samym zwierzętom. Ludzie coraz częściej znajdują się na obszarach, dotychczas odwiedzanych sporadycznie. Sprawia to, że zwierzęta, poszukując nowych miejsc bytowania, pojawiają się w miastach. Zarówno sporadyczne, jak i bardziej regularne wizyty, powodują różnego rodzaju problemy, począwszy od drobnych, jak niszczenie trawników, do dużo poważniejszych, jak wypadki samochodowe z ich udziałem. W jaki sposób można rozwiązywać powstające konflikty? Jak nie dopuszczać do ich powstawania? Co zrobić, żeby zachować równowagę w miastach i na ich granicach?

https://d-nm.ppstatic.pl/k/r/93/35/54b68072790c8_o.jpg?1420066800

Dzikie zwierzęta chętnie przychodzą do miast ze względu na ilość pokarmu, jaki mogą tu znaleźć. Żadne więc metody ich odstraszania czy odławiania nie przyniosą długotrwałego skutku, jeżeli nie rozwiązany zostanie problem pozostawianych śmieci, zwłaszcza zawierających resztki jedzenia i inne odpady organiczne oraz celowe dokarmianie dzikich zwierząt przez ludzi. Traktowane w ten sposób, przyzwyczajają się do ludzi, przestają nas unikać, a w konsekwencji zapuszczają się coraz dalej w osiedla. Poza pokarmem, do szukania swojego miejsca w miastach, zachęca zwierzęta wybór miejsc lęgowych (ptaki), mniejsza presja drapieżników (małe ssaki), czy wyższa temperatura.

Wzrost liczby wypadków samochodowych z udziałem zwierząt jest związana z powiększającą się ich liczbą w miastach, a w obszarach okołomiejskich również z budową nowych dróg, które powstają na terenach, z której dotychczas korzystały zwierzęta (szczególnie niekorzystne jest przerywanie korytarzy ekologicznych, którymi przemieszczają się różne gatunki). Wypadki są zarówno niebezpieczne dla zwierząt, które zwykle giną lub zostają dotkliwie ranne, jak i dla ludzi, których poza życiem i zdrowiem ryzykują zniszczenie samochodu.

https://vetnolimits.files.wordpress.com/2011/09/en_los_tz_640x0_rozmiar-niestandardowy.jpg

Działania które są podejmowane w celu zmniejszenia występowania konfliktów na linii dzikie zwierzęta-człowiek, to m.in.: systematyczne ograniczanie liczebności populacji dzikiej zwierzyny w mieście poprzez odłowy, zlecenie prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, zapobieganie migracji zwierzyny w głąb miasta poprzez zatrzymywanie jej na obrzeżach, czy uwzględnianie korytarzy ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego.

Każde zwierzę ma swoje miejsce w ekosystemie. W przypadku, kiedy interakcje między człowiekiem a zwierzętami są dla ludzi niekorzystne, zwierzęta takie określane są szkodnikami. Należy jednak zauważyć, że w przypadku zwierząt dzikich pojawiających się coraz częściej w miastach, są one niejako zmuszane do takich wizyt. Człowiek zagarniając coraz większe tereny pod budowę domów, zmniejsza obszar, na którym mogą egzystować, przerywa korytarze ekologiczne, którymi migrują oraz ogranicza dostępność pokarmu.

http://bi.gazeta.pl/im/74/e8/10/z17729140Q,Stado-dzikow-spacerujacych-przez-miasto.jpg

Share