Bioróżnorodność – bogactwo wsi

Projekt „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”  to wielokanałowy program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich – w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego – w makroregionie, na który składają się województwo lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie.

http://bogactwowsi.pl/images/_logo.jpg

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Określenie  w tytule projektu różnorodności biologicznej bogactwem wsi podsumowuje jego główny przekaz i wspólne dla wszystkich działań hasło rozpoznawalne podczas całego czasu trwania programu. Dzięki niemu zwracamy uwagę odbiorców projektu, że bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, które charakteryzuje polską wieś na tle Europy, powinno być przedmiotem dumy, ale także zaangażowania w jego ochronę, jako naszego wspólnego dziedzictwa. Jednocześnie określenie bogactwo odnosi się do wymiernych wartości, które zapewniają usługi ekosystemowe, zarówno zaopatrzeniowe czy regulacyjne jak i społeczne i kulturowe. Zrozumienie przez odbiorców funkcji ekosystemów w szerszym zakresie, niż jako proste wspomaganie produkcji płodów rolnych, podniesie świadomość wartości różnorodności biologicznej i będzie stanowić podstawę do przyswojenia bardziej szczegółowej wiedzy o narzędziach i praktykach dla jej chronienia.

Więcej informacji tutaj: http://bogactwowsi.pl/

Share