Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty na poziomie ponadpodstawowym (Warszawa)

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt i warsztatach metodycznych na poziomie ponadpodstawowym, które odbędą się dnia 17.03.2017 r. w Warszawie (na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786), w godzinach 9.30-14.30.

W wydarzeniu mogą wziąć udział nauczyciele, myśliwi, edukatorzy ekologiczni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Udział jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały edukacyjne wydane w ramach projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres bison@smz.waw.pl.

Share