Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie kolejną edycją konkursu plastycznego. Zgodnie z regulaminem, jury przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

Nagrody główne zostały przyznane:

  • Filipowi Nowackiemu – Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu
  • Alkowi Grabowskiemu – Zespół Szkół nr 10 we Wrocławiu
  • Adrianie Budnik – Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu

Osoby wyróżnione:

  • Maja Kalista – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu
  • Dorota Nowak-Łażewska – Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu
  • Tomasz Polak – Zespół Szkół nr 10 we Wrocławiu

Jeszcze w tym tygodniu, na adres szkół, zostaną wysłane nagrody dla ww. osób.

Share