Informacje o Projekcie

logo projektoweProjekt „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukację w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczna wartością ekosystemów. Zaobserwowano, że zarówno młodzież jak i dorośli mają braki w podstawowej wiedzy dotyczącej bioróżnorodności, co świadczyć może o niewystarczającym lub niewłaściwym przedstawieniu tego zagadnienia w programie nauczania szkolnego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony ogólnopolski cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego. Powstaną również dwie płyty multimedialne i dwa podręczniki z komentarzem do płyt uzupełnione o przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych i terenowych oraz karty pracy dla uczniów. Jeden zestaw skierowany będzie do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych, drugi do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Materiały dydaktyczne będą nieodpłatnie udostępnione uczestnikom warsztatów oraz członkom organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną. Wierzymy, że połączenie wiedzy i doświadczeń zawodowych edukatorów, uzupełnione o wiedzę i materiały dydaktyczne uzyskane w trakcie warsztatów, umożliwi im prowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć z młodzieżą, zarówno w szkole jak i podczas zajęć pozalekcyjnych czy wycieczek terenowych.

W każdym z 16 województw będą przeprowadzone 2 jednodniowe warsztaty (po jednym na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym). Informacje o naborze na warsztaty w poszczególnych województwach będą stopniowo zamieszczane na stronie internetowej Projektu. Warsztaty będą prowadzone od stycznia do grudnia 2015 r.

Share