Seminarium otwierające projekt

W środę 10 września odbyło się seminarium otwierające projekt „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”. Prelegenci przybliżyli zaproszonym gościom temat bioróżnorodności, opowiedzieli o założeniach projektu i podkreślili jak ważny jest on w kontekście programu nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego opowiedział o roli tej organizacji w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Więcej na temat seminarium można przeczytać na stronie SMŻ.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłaszanymi podczas seminarium:
O projekcie
Programy ochrony gatunków
Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia
Czy uczymy, że sarna jest żoną jelenia
Gospodarka łowiecka a bioróżnorodność Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia

 

 

 

 

 

Share