Podsumowanie projektu

Z końcem marca br. zakończy się blisko 3-letni okres realizacji projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”. Przez ten czas przeprowadziliśmy łącznie 32 jednostki warsztatowe (po 16 na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym) w każdym województwie, w których wzięło udział ponad 2100 osób. Każdy z uczestników szkoleń dostał…

Share

„O bioróżnorodności dla przyszłości…” na YouTube

SGGW.TV zamieściła na kanale YouTube kilkuminutowy film na temat projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości, czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i podsumowującej go konferencji. O założeniach i efektach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przy współpracy Polskiego Związku Łowieckiego mówią osoby szczególnie zaangażowane w jego realizację, prof. Wanda Olech – prezes SMŻ,…

Share