Życie w mieście

Czy znasz ptaki żyjące w mieście? Ptaków w miastach jest coraz więcej i coraz lepiej przystosowują się do miejskich warunków życia. Stały się mniej płochliwe i bardziej osiadłe, szukają nietypowego pokarmu i miejsc gniazdowania. Zwiększenie zagęszczenia ptaków to m.in. wpływ wyższej średniej temperatury i mniejszych amplitud dobowych temperatury oraz dokarmianie przez ludzi. Ptaki miejskie narażone…

Share

O dwóch jaszczurkach i jednym padalcu

Polskę zamieszkuje 8 gatunków gadów, z czego dwa z nich należą do rodziny jaszczurek właściwych, a jeden do rodziny padalcowatych. Wszystkie gady, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 października 2014 r., podlegają ochronie, przy czym jaszczurki objęte są ochroną częściową. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) występuje w całej Polsce – najliczniejsza jest jednak na nizinach.…

Share