pl_wrobel

Życie w mieście

Czy znasz ptaki żyjące w mieście? Ptaków w miastach jest coraz więcej i coraz lepiej przystosowują się do miejskich warunków życia. Stały się mniej płochliwe i bardziej osiadłe, szukają nietypowego pokarmu i miejsc gniazdowania. Zwiększenie zagęszczenia ptaków to m.in. wpływ wyższej średniej temperatury i mniejszych amplitud dobowych temperatury oraz dokarmianie przez ludzi. Ptaki miejskie narażone…