Opis

logo projektoweProjekt „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukację w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczna wartością ekosystemów.

Projekt posiada własne logo, które stanowią głowa samicy (koza) gatunku sarna europejska (Capreolus capreolus) oraz głowa samca (byk) gatunku jeleń szlachetny (Cervus elaphus) umieszczone na dwukolorowej planszy przedzielonej podwójną helisą DNA.

W pierwszym etapie realizacji projektu (do końca doku 2014) zostaną opracowane materiały dydaktyczne, które następnie będą bezpłatnie dystrybuowane podczas warsztatów metodycznych.

Materiały dydaktyczne, które zostaną opracowane w ramach projektu to dwie płyty multimedialne i dwa podręczniki do płyt uzupełnione o przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych i terenowych oraz karty pracy dla uczniów. Jeden zestaw skierowany będzie do nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (II poziom kształcenia), drugi do nauczycieli i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (III i IV poziom kształcenia).

W roku 2015 zostanie przeprowadzony drugi etap projektu – ogólnopolski cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli realizujących program nauczania w ramach II, III i IV poziomu kształcenia oraz dla członków Polskiego Związku Łowieckiego, realizujących woluntarystycznie terenowe zajęcia przyrodnicze z uczniami.

Materiały dydaktyczne będą nieodpłatnie udostępnione uczestnikom warsztatów oraz członkom organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną. Wierzymy, że połączenie wiedzy i doświadczeń zawodowych edukatorów, uzupełnione o wiedzę i materiały dydaktyczne uzyskane w trakcie warsztatów, umożliwi im prowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć z młodzieżą, zarówno w szkole jak i podczas zajęć pozalekcyjnych czy wycieczek terenowych.

W każdym z 16 województw będą przeprowadzone 2 jednodniowe warsztaty (po jednym na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym). Informacje o naborze na warsztaty w poszczególnych województwach będą stopniowo zamieszczane na stronie internetowej Projektu.

Share