O trytonach słów kilka

W Polsce występuje 5 gatunków płazów ogoniastych, w tym 4 zaliczane do traszek, zwanych również trytonami: traszka zwyczajna, grzebieniasta, górska i karpacka. Traszki grzebieniasta i karpacka objęte są ochroną prawną ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych siedlisk rozrodczych. Traszki, jak wszystkie płazy, są organizmami regulującymi liczebność bezkręgowców oraz przyczyniającymi się do rozkładu materii organicznej i obiegu pierwiastków. Regionami…

Share