Ochrona żubra w Polsce. Wyjaśniamy kontrowersje

Populacja żubra w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat podwoiła się. Roczny przyrost tego gatunku w Polsce, to około 6-8%. Mówiąc o ścisłej ochronie nie mówimy o ochronie pojedynczego zwierzęcia, tylko całej populacji, a dla jej dobra czasem niezbędne jest wyeliminowanie poszczególnych osobników. Robi się to w przypadku chorych żubrów, od których inne mogą się…

Share